Dzisiaj jest 23.08.2017 r. Imieniny Apolinarego, Miły, Róży

Artykuł

Spłeczne Gimnazjun nr 7
 Nazwa szkoły : Społeczne Gimnazjum Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku.

Siedziba szkoły:
15-363 Białystok, ul. Dzielna 19.

Organem prowadzącym gimnazjum jest Podlaskie Towarzystwo Oświatowe w Białymstoku,
ul. Warszawska 6 lok. 32 15-063 Białystok

Gimnazjum jest szkolą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej:

a) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

b) zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli gimnazjów publicznych

c) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania przewidzianą dla gimnazjów publicznych,

d) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów objętych planem nauczania ,

e) prowadzi obowiązkową naukę języków obcych,

- języka angielskiego w wymiarze 4 godz. tygodniowo, w 2 grupach i stopniach zaawansowania,

- języka niemieckiego w wymiarze 2 godz. tygodniowo w systemie klasowo –lekcyjnym,

f) realizuje program ochrony środowiska w wymiarze 1 godz. tygodniowo w klasach I-III,

g) realizuje program filozofii i historii sztuki w wymiarze 1 godz. tygodniowo w klasach I-III.
Napisał: adminData: 23-02-2008Czytano: 17716 razy
Wszelkie prawa zastrzeżone 2007/2008